Bankom-inzenjering Bankom-inzenjering

 

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА

 

Банком Инжењеринг дјелује у подручију пружања квалитетних услуга уградње и сервисирања елемената јаке и слабе струје.

Континуирани успјех предузећа заснива се на његовој способности да економично и на вријеме испуњава захтјеве својих корисника. Зато се руководство предузећа и сви запослени обавезују на праћење и реализацију зацртаних циљева пословања.

Наше пословање заснива се на испуњавању захтјева и очекивања наших корисника, те непрекидном настојању да унапреујемо квалитет процеса и услуга.

Систематским приступом, уз стална побољшања, испитујемо жеље и захтјеве тржишта, а перманентном едукацијом запослених обезбјеујемо да се захтјеви испуљавају.

Успостављањем и одржавањем дугорочних партнерских односа са добављачима и купцима, те проширивањем тжишта за наше услуге, задржавамо високу позицију на тржишту.